Mai: Roxana Mocanu

Dulce-a vieții lui pricină (revizuită)

 

Mărturie mincinoasă

Pe al vieții sfânt altar;

Poftă blândă, migăloasă,

Moft și bocet mortuar.

Ca durerea, viața-i scurtă,

Nu ceda ce nu poți cere.

Cerne taina cea măruntă,

Dacă vrei să dai de miere.

 

Adevărul verde-n față

E totuna cu minciuna.

De-nșiri stelele pe-o ață,

Ei vedea-vor numai luna.

Noapte albă, noapte gri,

Succesiune rușinoasă,

Șicanare din priviri,

Mărturie mincinoasă.

 

Să fii rob întru credință,

Laică fie cu totul,

Și să nu-mparți suferință,

Încercând să-nșeli norocul.

Când te judeci să nu suferi,

Larg e-al Domnului hotar;

Cresc și mărăcini și nuferi

Pe al vieții sfânt altar.

 

Tu te du de cercetează

Fiecare rădăcină.

Greu i-e omului să vază,

Dulce-a vieții lui pricină.

I se-arată luna mată,

Călăuză luminoasă.

El o vede tot deșartă:

Poftă blândă, migălosă.

 

Falsă e atunci pricina,

Chinul multelor orori.

Tu ți-ai plâns, iubite, vina,

Adormind printre viori.

Lespedea de piatră rece,

Deveni al tău sanctuar;

Plânseși cântecul ce trece:

Moft si bocet motuar.

 

Știu că vina te apasă,

Cântec de viori cărunte.

Tu nu o lăsa să țeasă

Riduri gri pe a ta frunte.

Trece-va povestea ceasta;

Spic de mântuite mută.

Tu să mângâi și năpasta;

Ca durerea, viața-i scurtă.

 

Și de voi să vezi morala

Sau să umpli manuscrise,

Nu fi insistent ca boala,

Predicând cele descrise.

Să te știi pe calea dreaptă

E în sine o plăcere.

Urcă singur câte-o treaptă;

Nu ceda ce nu poți cere.

 

Să fii, deci, prevăzător

Și să-nlături coviltirul.

Din păcate, călător

E și sfântul și martirul.

La final e poate moartea

De o veselie cruntă.

Ca să-i înțelegi chemarea

Cerne taina cea măruntă.

 

Totuși dulce-i și minciuna,

Chiar rivală cu nectarul.

De guști, fie numai una,

Greu rămâne plin paharul.

Luând cu sine și onoarea,

Adevăru-n dată piere.

Câteodată-ți schimbi culoarea

Dacă vrei să dai de miere.

 

Dacă vrei să dai de miere,

Cerne taina cea măruntă.

Nu ceda ce nu poți cere;

Ca durerea, viața-i scurtă.

Moft si bocet mortuar:

Poftă blândă, migăloasă,

Pe al vieții sfânt altar,

Mărturie mincinoasă

Leave us a Message