Mai: Vlad Poiană

Rondel mâhnit – de 27 Martie

 

Azi, între Putna şi Orhei,

Pe Prut, este nedrept hotar.

Cum nu l-am rupe mâine dar

Muscali vegheaz-acest curmei.

 

Ei lupi, noi doar nevolnici mei,

Ne-au frânt în două, aşadar

Azi, între Putna şi Orhei,

Pe Prut, este nedrept hotar.

 

Am fost odinioară lei…

Şi eroi ce-n vis apar

Strigă din ce în ce mai clar

Să nu mai  îmblăm mişei

Azi, între Putna şi Orhei!

 

Rondel pascal

 

“Hristos a înviat!” vestesc creştinii

Când se-ntâlnesc, atâta-şi au de spus.

Iar în rostirea lor despre Iisus

Nu mai e teamă, dispărut-au spinii.

 

Dau binecuvântare azi luminii

Sihaştri albi cu glasul descompus.

“Hristos a înviat!” vestesc creştinii

Când se-ntâlnesc, atâta-şi au de spus.

 

Nori albi aleargă slobozi ca tretinii

Şi-atâta mulţumire curge-n sus

Că însuşi Dumnezeu, binedispus,

Dezleagă de la post azi heruvimii.

“Hristos a înviat!” vestesc creştinii!

  

Rondel primăvăratic

 – Alinei –

 

Veni primăvara c-o ploaie de flori,

Furtuni de miresme-n răzoare,

Melanj citadin de calde culori

În balcon: vernisaj la covoare.

 

Prezente-n context pieziş, pe sub nori,

Prind viaţă crâmpeie de soare.

Veni primăvara c-o ploaie de flori,

Furtuni de miresme-n răzoare.

 

Mai mult bărbaţii n-om fi datori

Nevestelor nerăbdătoare

Ce-aşteaptă aduse buchete în floare

Că, iată, ghicindu-ne grija, în zori

Veni primăvara c-o ploaie de flori!

 

Rondelul salcâmilor înfloriţi

 

Au înflorit salcâmii în oraş

Şi strada toată-i un parfum.

S-agită-n flori albinele duium

Să strângă mierea mintenaş.

 

În suflet caută sălaş

Crâmpei de bucurie-acum.

Au înflorit salcâmii în oraş

Şi strada toată-i un parfum.

 

Sporadic, vântul nărăvaş

Umplut de prin livezi cu fum

Zburleşte, pentru-a-şi face drum,

Ciorchini de aromat talaş.

Au înflorit salcâmii în oraş!

Leave us a Message